[Britz]
브리츠 BA-AMK1 노트북 거치대
각도조절 : 5단계 / 용도 : 책상겸용 / 조절기능 : 높이조절 / 부가기능 : 360˚회전, 인체공학적 설계 / 쿨링팬 두께 : 4T / 품목 : 노트북거치대
판매가격:39,800